Op 1 januari 2008 is de mogelijkheid van banksparen toegevoegd aan het scala van hypotheekaflosvormen. Sinds deze datum is het mogelijk een kapitaal op te bouwen via een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening, het zogenaamde banksparen.

De kenmerken: 

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
  • Je hebt vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente èn inleg op een bankspaarrekening.
  • Tijdens de looptijd kan de inleg belastingvrij renderen in box1. Daarnaast is tevens het eindsaldo van de rekening belastingvrij mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
    Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met het saldo van de rekening.
  • Het overlijdensrisico kan niet binnen de rekening verzekerd worden. Het is dan ook aan te bevelen om een losse (dalende) overlijdensrisicoverzekering te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.
  • De combinatie hypotheekverstrekker/rekeninghouder ligt vast.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW) 
Voor de spaarvariant (SEW) binnen de bankspaarhypotheek zijn over het algemeen dezelfde product kenmerken van toepassing als bij spaarhypotheken. De rentevergoeding is (veelal) gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente waardoor een vermogen wordt opgebouwd op basis van een gegarandeerd rendement. Met de uitkering wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Het voornaamste verschil met een spaarhypotheek is dat er standaard geen overlijdensrisicoverzekering aan de rekening gekoppeld is, waardoor bij overlijden een risico op een restschuld bestaat. Het is uiteraard wel mogelijk om los een aanvullende overlijdensrisicoverzekering te sluiten bij een verzekeraar naar keuze. Wij kunnen u meer vertellen over dit soort dingen.

Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
Ook voor de beleggingsvariant (BEW) binnen banksparen geldt dat het overlijdensrisico los verzekerd dient te worden. Het belangrijkste verschil met de SEW is echter dat het rendement niet gegarandeerd is. Hierdoor loop je het risico dat je aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal hebt opgebouwd om de eigenwoningschuld af te lossen. Aan de andere kant bestaat er ook een kans dat je meer vermogen opbouwt dan de eigenwoningschuld. Dit kan aan het einde van de looptijd van je hypotheek fiscale gevolgen hebben. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je eigenwoningschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt, moet je dus belasting betalen. Hoe dat precies zit, kunnen wij u precies vertellen.

Fiscale vrijstelling
Bij bankspaarhypotheken is het mogelijk om gebruik te maken van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende minimaal 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt gedurende de inlegperiode geen belasting over het opgebouwde vermogen en met het eindsaldo kun je je hypotheek belastingvrij (deels) aflossen. Voor 2010 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 34.100,- (voor 15 jaar) en € 150.500,- (voor 20 jaar). Deze vrijstellingen gelden éénmaal per rekeninghouder. Voorwaarde is wel dat je een eigen woning bezit en 15 jaar (of 20 jaar) lang aaneengesloten inleg hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen.