De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de klassieke hypotheken.

De kenmerken

  • Een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
  • Je bent er zeker van dat de schuld vermindert.
  • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een bedrag af. Je bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van je lening zullen je maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Je schuld neemt immers af en dus hoef je ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook je fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

De klassieke hypotheken worden niet vaak meer afgesloten. Toch kan een lineaire hypotheek soms nog wel een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor zogenaamde Box III leningen. Dat zijn leningen waarvoor je geen renteaftrek hebt.